NVBT Praktijk voor biodynamische therapie

Biodynamische therapie

Biodynamische therapie - Cora RooijakkersBiodynamische lichaamsgerichte  psychotherapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie die ontwikkeld is door de Noorse fysiotherapeut en psycholoog Gerda Boyesen.
Het lichaam heeft van oorsprong het vermogen om zich, na ingrijpende emotionele gebeurtenissen, volledig te herstellen. Dit noemen we het zelfregulerend vermogen. Wanneer de omgeving druk op ons uitoefent en ons niet accepteert zoals we zijn, ontwikkelen we een manier om aan de verwachting van anderen te beantwoorden. Zo ontstaan gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast.
Wanneer het moeilijk is om emoties te uiten, kunnen er psychische of lichamelijke blokkades ontstaan. Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar kunnen na enige tijd problemen opleveren: het contact met de eigen emotie, de levensenergie gaat verloren en er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan. Door het losmaken van deze spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties kan dit contact worden hersteld.

Vormen van biodynamische psychotherapie:

 • Biodynamische massage is een manier om je bewust te worden van wat het lichaam je te vertellen heeft over je psychische gesteldheid. De therapeut richt zich op het losmaken van spanningen. Het gaat erom inzicht te krijgen, patronen te herkennen en het in balans brengen van emotie en gedrag.
  De sessie begint met een kort gesprek waarin de cliënt vertelt wat er zoal speelt in haar/zijn leven. De therapeut vraagt welke gebeurtenissen spanningen veroorzaken, hoe de cliënt daarmee omgaat en waaraan hij of zij behoefte heeft. Op basis hiervan kiest de therapeut een massagetechniek.
 • Vegetotherapie is een aanvulling en een verdieping van de massagetherapie. In het gesprek aan het begin van de sessie vertelt de cliënt hoe hij zich voelt in de huidige situatie. Daarna moedigt de therapeut de cliënt aan om de gevoelens en de impulsen te verkennen die de situatie oproept in het lichaam. Er kunnen bijv. kleine spierbewegingen optreden, de ademhaling kan veranderen of er kunnen herinneringen, beelden of emoties naar boven komen.
  De therapeut helpt de cliënt de impulsen tot expressie te brengen en om inzicht te geven in de betekenis ervan. Het uiteindelijke doel is om de ervaring een plaats te geven in het dagelijkse leven en te komen tot een nieuw, gezonder zelfbewustzijn om zo de kwaliteit van het leven te verhogen.
 • Vegetotherapie kan ook los van de massage worden toegepast.

Biodynamische therapie is geschikt voor mensen die:

Therapie trap opwaarts

 • last hebben van stressverschijnselen;
 • behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke perioden;
 • gewend zijn zichzelf te overbelasten en zich moeilijk rust gunnen;
 • weinig lichaamsgevoel hebben;
 • moeite hebben met aanraking en nabijheid van anderen;
 • klachten hebben van psychosomatische aard (bijv. lage rugpijn, hoofdpijn);
 • weinig contact meer voelen met hun lichaam door bijv. pijnlijke gebeurtenissen;
 • de ervaring hebben dat praten over problemen onvoldoende helpt en die via hun lichaam in contact willen komen met hun gevoelens en emoties;
 • traumatische ervaringen hebben opgelopen;
 • lijden aan een posttraumatische stressstoornis;
 • met hun lichaam als uitgangspunt, nieuwsgierig zijn naar een verdere ontwikkeling van hun persoonlijkheid om zo in contact te komen met hun werkelijke behoeften en kwaliteiten.
© Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en drama, Cora Rooijakkers, 2020