NVBT Praktijk voor biodynamische therapie

Dramatherapie

DramatherapieDramatherapie is een zogeheten non-verbale therapie. Dat betekent dat niet praten, maar doen centraal staat. Bij dramatherapie wordt gewerkt met allerlei spelvormen zoals, fantaseren, acteren en 'doen' alsof, improvisatie en rollenspel, maar ook met teksten, foto's, gedichten en verhalen. Op een speelse manier wordt aan problemen gewerkt. Doordat je een rol speelt, kun je op een andere manier naar jezelf kijken. Dat kan inzicht geven. Dramatherapie biedt de mogelijkheid om in een beschermde, veilige omgeving aangeleerde vaardigheden in praktijk te brengen. Er wordt een verbinding gelegd met situaties uit je eigen leven. Zowel het doen, het stilstaan en het verwoorden komen aan bod.

 

 


Dramatherapie is geschikt als u:

 • moeilijk in woorden kunt uitdrukken wat je ervaart;
 • niet durft of kunt praten over ingrijpende ervaringen en emoties;
 • gemakkelijk kunt praten maar moeilijk emoties kunt toelaten;
 • actief ander gedrag wilt uitproberen en oefenen.

Behandeldoelen kunnen zijn:

 • beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie/vaardigheden;
 • verandering van de verhoudingen binnen relatie of gezin;
 • bevorderen van integratie van denken, voelen en handelen;
 • traumaverwerking;
 • vergroten van zelfvertrouwen;
 • veranderen van zelfpresentatie;
 • verminderen van gedragsproblemen, ook in relatie tot leerproblemen.

 

Dramatherapie

© Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en drama, Cora Rooijakkers, 2020