NVBT Praktijk voor biodynamische therapie

Even voorstellen...

Cora Rooijakkers

Mijn eigen ervaring met Biodynamische lichaamsgerichte psychotherapie  heeft aan mijn leven een wending gegeven die me deed uitkomen bij mijn innerlijke kracht en levensenergie. Wat mij van meet af aan aangetrokken heeft in de biodynamische therapie is het respect voor de weerstand en dat je volgt wat er gebeurt in het proces van de cliënt en deze ziet als een persoon met zijn eigen wijsheid.

Ik ben altijd werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg als ziekenverzorgster, groepsleider, sociotherapeut, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker, lichaamsgerichte therapeut en dramatherapeut. Naast mijn werk als dramatherapeut in de verslavingszorg heb ik een praktijk voor   lichaamsgerichte psychotherapie en drama. De keuze voor lichaamsgericht  werken is gelegen in het feit dat dit voor mij een diepe kern van waarheid bevat. Het lichaam liegt niet en is wijs. Het geeft een kader waarin je veilig op zoek kunt gaan naar je diepste verlangens en gevoelens. Door de biodynamische therapie maak je contact met je eigen levensenergie en innerlijke kracht.

Dramatherapie biedt de gelegenheid om emoties en gevoelens tot expressie te kunnen brengen. In een veilige omgeving kan je experimenteren met gedrag. Dit kan ondersteuning en houvast  bieden om in het dagelijkse leven veranderingen aan te brengen.

Opleidingen

De opleiding voor Lichaamsgerichte Psychotherapeut heb ik voltooid bij het Nederlandse Instituut voor Biorelease en Biodynamische Psychologie De NIB in Amsterdam.

Mijn diploma van dramatherapeut heb ik behaald aan de opleiding Creatieve Therapie Drama verbonden aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

© Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en drama, Cora Rooijakkers, 2020